Καινοτόμες Τεχνικές

Τοπική έγχυση (ένεση) φαρμάκων

Η χορήγηση φαρμάκων τοπικής δράσεως με ένεση στο σημείο της βλάβης είναι πολύ διαδεδομένη στο εξωτερικό. Εκτελείται από έμπειρους χειρουργούς…