Διάστρεμμα

Είναι η μερική, ή, η ολική ρήξη των συνδέσμων της αρθρώσεως χωρίς κάταγμα. Το συνηθέστερο είναι το διάστρεμμα της ποδοκνημικής. Το απλό διάστρεμμα αντιμετωπίζεται με αποφόρτηση του σκέλους, με χρήση βακτηριών (πατερίτσες). Σε βαρύτερες περιπτώσεις εφαρμόζεται γύψος, ή, γίνεται χειρουργική συρραφή των συνδέσμων.

Η αποτυχία της εγκαίρου διαγνώσεως, ή, πλημμελούς θεραπείας, οδηγεί σε σοβαρές βλάβες της αρθρώσεως.

ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ?
Το Ιατρείο Αμαρουσίου είναι συμβεβλημένο με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Τηλεφωνήστε στο 210 6838058 για λεπτομέρειες.