Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου – Δισκοπάθεια

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι το δομικό στοιχείο που ενώνει δύο σπονδυλικά σώματα. Έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό και ελαστικότητα. Χρησιμεύει στην απόσβεση των φορτίων από το ένα σπονδυλικό σώμα στο άλλο. Η κατασκευή του είναι ευπαθής και με τα χρόνια φθείρεται. Επίσης, σε βίαιες κινήσεις, μπορεί να υποστεί βλάβη, να φύγει από την θέση του και να πιέσει νεύρο προκαλώντας πόνο. Αυτή η παθολογική κατάσταση ονομάζεται κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, άλλα ονόματα είναι δισκοπάθεια, δισκοκήλη, και προβολή δίσκου.

Με την πρόοδο της ηλικίας, οι δίσκοι χάνουν την ελαστικότητα τους, σκληραίνουν και συρρικνώνονται. Αυτό έχει αποτέλεσμα την ακτινογραφική στένωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος.

Κήλη δίσκου με πίεση νεύρου και εκφυλισμένος δίσκος με ελλάτωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος

Κήλη δίσκου με πίεση νεύρου και εκφυλισμένος δίσκος με ελλάτωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος

Εκτός του βίαιου τραυματισμού του δίσκου, φθορά μπορεί να δημιουργήσουν, παθήσεις, όπως η σπονδυλόλυση, ή η σπονδυλολίσθιση.

Ο έλεγχος του δίσκου γίνεται πάντοτε με μαγνητική τομογραφία. Λόγω του ότι οι δίσκοι φθείρονται με την πάροδο της ηλικίας, πάντοτε υπάρχουν δίσκοι προβληματικοί. Αυτά τα ευρήματα δεν αξιολογούνται, εάν δεν υπάρχει και νευρολογική συνδρομή.

Δείτε επίσης:

  • Τοπική έγχυση (ένεση) φαρμάκων
    • ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ?
      Το Ιατρείο Αμαρουσίου είναι συμβεβλημένο με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
      Τηλεφωνήστε στο 210 6838058 για λεπτομέρειες.