Πόνος στο άκρο πόδα

Η ποδοκνημική συνήθως πονά λόγω αρθρίτιδας. Στη φτέρνα, η συνηθέστερη αιτία είναι η άκανθα πτέρνης (πελματιαία απονευρωσίτις). Όταν εντοπίζεται στο μπροστινό μέρος του ποδιού, συνήθως οφείλεται σε πτώση των κεφάλων των μεταταρσίων. Κάτω από την πάσχουσα κεφαλή υπάρχει ο κάλος και πολλές φορές, συνυπάρχει HALUX VALGUS (ΚΟΤΣΙ) και άλλες παραμορφώσεις των δακτύλων.

ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ?
Το Ιατρείο Αμαρουσίου είναι συμβεβλημένο με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Τηλεφωνήστε στο 210 6838058 για λεπτομέρειες.