Ο ορθοπεδικός πόνος προέρχεται από το μυοσκελετικό σύστημα δηλαδή από τους μυς, τις αρθρώσεις και από τα νεύρα που σχετίζονται με την αίσθηση του δέρματος και την κίνηση. Στην εξέταση ο γιατρός μπορεί να καταλάβει εάν ο πόνος οφείλεται σε ορθοπεδικό πρόβλημα ή όχι. Λόγου χάρη, ο πόνος που παράγεται από μία πάσχουσα άρθρωση υποχωρεί, όταν δεν υπάρχει κίνηση. Αντιθέτως, ο κολικός του νεφρού, ή, του εντέρου έρχεται κατά κύματα και είναι ανεξάρτητος της κινήσεως. Ένα καλό ιστορικό και η καλή κλινική εξέταση, μπορεί να μας δώσει το αίτιο του πόνου. Μία άρθρωση μπορεί να πονά και η διαδικασία καθορισμού του αιτίου καλείται διαφορική διάγνωση. Σε αυτή την ενότητα, προσπαθούμε να σας παρουσιάσουμε τη διαφορική διάγνωση δηλαδή τα αίτια του πόνου που ο ασθενής καταφεύγει στο γιατρό, πιο συχνά