Ωλένιος νευρίτις

Η ωλένιος νευρίτις είναι η πίεση του ωλενίου νεύρου στην περιοχή του αγκώνα. Το ωλένιο νεύρο είναι ένα από τα τρία βασικά νεύρα του άνω άκρου.

Η φλεγμονή που δημιουργείται από την πίεση του νεύρου προκαλεί πόνο στον αγκώνα, μούδιασμα στο μικρό δάκτυλο του χεριού και επιμένοντα πόνο στον ώμο και αυχενικό σύνδρομο.

Σπανίως συναντούμε πάθηση του ωλενίου νεύρου η οποία δεν συνοδεύεται και από αντίστοιχη πάθηση του μέσου νεύρου (βλ. σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος).

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η ωλένιος νευρίτις συχνότατα συνυπάρχει με παραμελημένο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος.

Η θεραπεία είναι αμιγώς χειρουργική και μεταχειριζόμαστε την τροποποιημένη τεχνική του Bath (Royal United Hospital, Bath, U.K) η οποία είναι γρηγορότερη, με μικρή τομή, ανώδυνη και πλήρη κινητοποίηση του αγκώνος αυθημερόν.

ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ?
Το Ιατρείο Αμαρουσίου είναι συμβεβλημένο με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Τηλεφωνήστε στο 210 6838058 για λεπτομέρειες.