Οσφυαλγία και Νευρολογική Συνδρομή

Τα άτομα που επισκέπτονται τον ιατρό λόγω οσφυαλγίας, έχουν ακούσει τον όρο «Νευρολογική Συνδρομή» ή «Νευρολογική Εικόνα». Με αυτούς τους όρους, ο ιατρός αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό μέρος της εξετάσεως του ασθενούς, που καθορίζει εάν αυτός χρήζει χειρουργείου, ή, όχι.

Η Οσφυαλγία πολλές φορές συνοδεύεται από ισχιαλγία. Η ισχιαλγία είναι η πίεση του ισχιακού νεύρου κατά την έξοδο του από την σπονδυλική στήλη, συνήθως λόγου κήλης του μέσοσπονδυλίου δίσκου (νευρολογική συνδρομή).

Από την Σπονδυλική στήλη, κάτω από κάθε σπονδυλικό σώμα, εξέρχονται νεύρα, ένα για το δεξί μέρος του σώματος και ένα για το αριστερό. Η πίεση του νεύρου λόγου κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου, ή, λόγω υπερτροφικών εκφυλιστικών αλλοιώσεων της Σπονδυλικής Στήλης, προκαλεί δυσλειτουργία συγκεκριμένου νεύρου. Εκδηλώνεται, είτε, σαν διαταραχή κινήσεως, είτε, σαν διαταραχή αισθητική (μούδιασμα). Παρατεταμένη συνεχόμενη πίεση του νεύρου, μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκή αδυναμία του κάτω άκρου και ατροφία του μυϊκού συστήματος.

Χαρτογράφηση αισθητικών νεύρων L1 πρώτο οσφυικό,  L2 δεύτερο, κλπ

Χαρτογράφηση αισθητικών νεύρων L1 πρώτο οσφυικό, L2 δεύτερο, κλπ

Η κλινική εξέταση αποσκοπεί στον καθορισμό της βλάβης των νεύρων λόγω της οσφυαλγίας. Υπάρχει χαρτογράφηση του σώματος, όπου η αισθητικότητα (μούδιασμα) κάθε περιοχής αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένου νεύρο της σπονδυλικής στήλης. Η ίδια χαρτογράφηση υπάρχει και για το μυϊκό σύστημα και τα τενόντια αντανακλαστικά. Λόγου χάρη η απουσία του Αχιλλείου αντανακλαστικού, σημαίνει μεγάλη πίεση του πέμπτου οσφυϊκού νεύρου.

Οξεία πάρεση (παράλυση) του κάτω άκρου, ή διαταραχές ουρίσεως ή αφοδεύσεως είναι νευρολογικές διαταραχές που χρήζουν επειγούσης χειρουργικές αντιμετωπίσεως εντός του πρώτου εικοσιτετράωρου.

Αντιθέτως οσφυαλγία η που δεν έχει νευρολογική εικόνα, δεν χρήζει χειρουργικής επεμβάσεως.

Δείτε επίσης:

  • Τοπική έγχυση (ένεση) φαρμάκων
    • ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ?
      Το Ιατρείο Αμαρουσίου είναι συμβεβλημένο με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
      Τηλεφωνήστε στο 210 6838058 για λεπτομέρειες.