Είναι τραυματικής αιτιολογίας και η αντιμετώπιση γίνεται πάντα χειρουργικά. Οι τένοντες, όταν υποστούν ρήξη το κεντρικό τους τμήμα τραβιέται κεντρικά κι απομακρύνεται από το υπόλοιπο. Υπάρχει ειδική χειρουργική τεχνική συρραφής του τένοντα. Στους τένοντες των καμπτήρων των δακτύλων των χεριών, εμείς προτιμάμε και την τοποθέτηση αντλίας τοπικού αναισθητικού, ώστε ο πόνος να μην εμποδίζει την κίνηση. Έτσι, αποφεύγουμε την δημιουργία συμφύσεων. Σε παραμελημένες ρήξεις τενόντων η συρραφή είναι αδύνατη, εκτός αν χρησιμοποιηθεί τενόντιο μόσχευμα.