Παθήσεις Στροφικού Πετάλου του Ώμου (ROTATOR CUFF)

Είναι ένα κεφάλαιο της ορθοπεδικής, που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της διαδόσεως της Μαγνητικής Τομογραφίας. Ο συνηθέστερος τρόπος προκλήσεως της βλάβης είναι η πτώση με εκτεταμένο το χέρι ή όταν σηκώνουμε ένα μεγάλο βάρος.

Υπάρχουν 2 κατηγορίες ρήξεων:

  1. αυτές που οφείλονται σε εκφύλιση των ινών των πετάλων λόγω ηλικίας
  2. αυτές που οφείλονται σε τραυματισμό

Οι πρώτες συμβαίνουν στα μεγαλύτερα άτομα, ο πόνος είναι μέτριος και διαρκεί αρκετά, οι δεύτερες σε νέα άτομα, κυρίως αθλητές ο πόνος είναι οξύτατος και διαρκεί λιγότερο.

ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ?
Το Ιατρείο Αμαρουσίου είναι συμβεβλημένο με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Τηλεφωνήστε στο 210 6838058 για λεπτομέρειες.