Μαγνητική Τομογραφία

Δεν έχει ακτινοβολία και μας δίνει εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες  για τους ιστούς (μαλακά μόρια) πέριξ των αρθρώσεων και για την ύπαρξη φλεγμονών.

ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ?
Το Ιατρείο Αμαρουσίου είναι συμβεβλημένο με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Τηλεφωνήστε στο 210 6838058 για λεπτομέρειες.