Τραυματισμοί στην Σπονδυλική Στήλη

Κατάγματα σπονδυλικής στήλης τραυματικής ή οστεοπορωτικής αιτιολογίας

Εάν δεν υπάρχει νευρολογική συνδρομή, δεν χρήζουν χειρουργικής αντιμετωπίσεως. η ακινητοποίηση ή μη του κατάγματος εξαρτάται από την εκτίμηση του…