Ιατρείο Γόνατος

Το γόνατο είναι μια σημαντική και πολύπλοκη άρθρωση. Όταν πάσχει, το κάθε βήμα μας γίνεται επώδυνο, καταστρέφοντας τη ποιότητα ζωής μας.

Στο ιατρείο γόνατος καθορίζουμε τη βλάβη και την αντιμετωπίζουμε για κάθε ένα άτομο ξεχωριστά. Η βλάβες μηνίσκων είναι σημαντικές και χρήζουν αντιμετωπίσεως στα νέα άτομα. Η κλινική εξέταση και η μαγνητική τομογραφία, καθορίζουν το μέγεθος της βλάβης. Στα μεγαλύτερα άτομα οφείλονται σε εκφυλιστικές παθήσεις (αρθρίτιδα). Αντιμετωπίζονται δε συνολικά μαζί με την αρθρίτιδα.

Στο αρθριτικό γόνατο καθορίζουμε τον άξονα φορτίσεως και την παρεκτόπιση. Η γωνία της παρεκτοπίσεως μας επιτρέπει να έχουμε ακριβέστερη εικόνα της βλάβης και της εξελίξεως της.

Στις μη χειρουργικές τεχνικές ανήκει η τοπική έγχυση (ένεση) φαρμάκων στο γόνατο και οι ειδικές ασκήσεις ενδυναμώσεως του μυϊκού συστήματος. Εξαιρετικά αποτελέσματα δίδει, το ισοκινητικό δυναμόμετρο, πάντοτε σε συνδυασμό με φάρμακα μέσα στην άρθρωση του γόνατος.

Η αρθροσκόπηση είναι η χειρουργική τεχνική που προτιμάμε για τις βλάβες των μηνίσκων και σε ορισμένες περιπτώσεις για τον καθαρισμό της αρθρώσεως στην αρθρίτιδα.

Η ρήξη του προσθίου χιαστού αντιμετωπίζεται με τενόντιο μόσχευμα.

Στις αντικαταστάσεως των αρθρώσεων μέχρι τώρα έχουμε χρησιμοποιήσει γόνατο με κινούμενο μηνίσκο. Τα αποτελέσματα μας είναι εξαιρετικά λόγο της συνεχούς εξελίξεως της ορθοπεδικής, έχουμε εισέλθει στην ανακατασκευή της αρθρώσεως με ρομποτικές τεχνικές.

ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ?
Το Ιατρείο Αμαρουσίου είναι συμβεβλημένο με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Τηλεφωνήστε στο 210 6838058 για λεπτομέρειες.