Η Τεχνική του Υπερβαρικού Οξυγόνου

Με βάση το Κέντρο Υπερβαρικής Ιατρικής:

Η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία (ΗΒΟ) είναι η μέθοδος χορηγήσεως οξυγόνου σε πιέσεις μεγαλύτερες της ατμοσφαιρικής. Η χορήγηση αυτή του οξυγόνου γίνεται μέσα σε ειδικούς θαλάμους. Η αύξηση της πιέσεως στο εσωτερικό του θαλάμου γίνεται με τη χορήγηση πεπιεσμένου αέρα και στους ασθενείς χορηγείται το υπερβαρικό οξυγόνο μέσω ειδικής μάσκας, μύτης – στόματος.

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα στις εφαρμογές της υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας σε συνδυασμό με την κλασική αγωγή επεκτείνεται σε διάφορα νοσήματα, και τα αποτελέσματα των ερευνών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Πρέπει να τονισθεί ότι η ΗΒΟ θεραπεία είναι άλλο ένα βέλος στην φαρέτρα της Ιατρικής η οποία συνδυάζεται πάντα με την κλασική αγωγή και σε καμία περίπτωση δεν την αντικαθιστά.

 

Πληροφορίες για το Υπερβαρικό Οξυγόνο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και του Κέντρου Υπερβαρικής Ιατρικής.

ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ?
Το Ιατρείο Αμαρουσίου είναι συμβεβλημένο με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Τηλεφωνήστε στο 210 6838058 για λεπτομέρειες.