Γάγγλιο Καρπού

Είναι μια ομαλή στρογγυλή διόγκωση κοντά σε μία άρθρωση.  Εμφανίζεται ξαφνικά, ή, σταδιακά, και συνήθως στον καρπό. Επικοινωνεί με την άρθρωση και γεμίζει με αρθρικό υγρό.  Συνήθως αυξομειώνεται σε μέγεθος ανάλογως με την κίνηση της αρθρώσεως. Είναι ανώδυνο, η ύπαρξη δε πόνου, πρέπει να αναζητηθεί σε άλλο αίτιο.  Η παρακέντηση του γαγγλίου, δίδει παχύρευστο αρθρικό υγρό και επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Συνδυάζεται συχνά με παθήσεις του μέσου νεύρου στον καρπό και υπερκόπωση (συνεχιζόμενες κινήσεις).

ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ?
Το Ιατρείο Αμαρουσίου είναι συμβεβλημένο με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Τηλεφωνήστε στο 210 6838058 για λεπτομέρειες.