Φυσιολογία των Οστών

Τα οστά στηρίζουν το ανθρώπινο σώμα.

Έχουν μεγάλο βαθμό αντοχής στην καταπόνηση (σκληρότητα) αλλά ταυτοχρόνως και ένα βαθμό ελαστικότητας.

Αποτελούνται από δύο είδη κυττάρων, τους οστεοβλάστες, οστεοκλάστες. Οι πρώτοι παράγουν νέο οστό, ενώ οι δεύτεροι το καταστρέφουν.

Υπάρχει σε όλη μας τη ζωή ένας συνεχής κύκλος παραγωγής και καταστροφής των οστών. Αυτή η διαδικασία δεν γίνεται αντιληπτή από εμάς, εκτός των περιπτώσεων όπου παράγεται λιγότερο κόκαλο από ότι καταστρέφεται. (οστεοπόρωση), ή παράγεται με ανώμαλο τρόπο (PAGET).

To εσωτερικό των οστών είναι σπογγώδες -ο μυελός- και το εξωτερικό που είναι σκληρό και ονομάζεται φλοιός. Ο φλοιός καλύπτεται από το περιόστεο όπου υπάρχουν τα νεύρα και τα αγγεία.

Τα οστά αυξάνονται σε μέγεθος από την επιφυσιακή πλάκα, η οποία είναι ορατή στις ακτινογραφίες, μέχρι την ενηλικίωση του ατόμου.

ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ?
Το Ιατρείο Αμαρουσίου είναι συμβεβλημένο με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Τηλεφωνήστε στο 210 6838058 για λεπτομέρειες.