Τραυματισμοί στο χέρι ή τον ώμο

Κατάγματα πηχεοκαρπικής

Τα περισσότερα αντιμετωπίζονται συντηρητικά με γύψο, σπανίως επιτυγχάνεται ανατομική ανάταξη. Εάν επιθυμούμε άριστο αποτέλεσμα η θεραπεία είναι χειρουργική. Η εξωτερική…

Κατάγματα αντιβραχίου (κερκίδας ή ωλένης ή αμφότερων)

Αντιμετωπίζονται μόνο χειρουργικά. Η μη τέλεια ανάταξη επιφέρει σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας του χεριού. Η πόρωση επιτυγχάνεται σε 2 μήνες. …