Τραυματισμοί κατά την Άθληση

Ρήξη προσθίου χιαστού

Το χειρουργείο και το είδος αυτού δεν είναι μονόδρομος για την ρήξη του προσθίου χιαστού. Πριν το αποφασίσουμε πρέπει να…

Κατάγματα πηχεοκαρπικής

Τα περισσότερα αντιμετωπίζονται συντηρητικά με γύψο, σπανίως επιτυγχάνεται ανατομική ανάταξη. Εάν επιθυμούμε άριστο αποτέλεσμα η θεραπεία είναι χειρουργική. Η εξωτερική…

Κατάγματα αντιβραχίου (κερκίδας ή ωλένης ή αμφότερων)

Αντιμετωπίζονται μόνο χειρουργικά. Η μη τέλεια ανάταξη επιφέρει σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας του χεριού. Η πόρωση επιτυγχάνεται σε 2 μήνες. …