Θεραπείες γενικών ορθοπεδικών παθήσεων

Βλαστοκύτταρα και αυξητικοί παράγοντες για την θεραπεία της αρθρίτιδας και τενοντίτιδας.

Εδώ και πολλά χρόνια είναι γνωστές οι θεραπευτικές και αναγεννητικές ιδιότητες των αιμοπεταλίων. Τα αιμοπετάλια είναι έμμορφα συστατικά του αίματος,…

Θεραπεία της αρθρίτιδας

Όλοι οι ιατρικοί όροι με κατάληξη – ίτις υποδηλώνουν φλεγμονή ως εκ τούτου αρθρίτις σημαίνει φλεγμονή της αρθρώσεως. Πάσχοντες από…

Αντιμετώπιση Καταγμάτων & Χρόνος Ακινητοποίησης

Τα κατάγματα έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα. Θεωρήσαμε λοιπόν σκόπιμο να αναφερθούμε αναλυτικά στην αντιμετώπιση των διαφόρων καταγμάτων. Η αντιμετώπιση…